Privacy Statement

Welkom op onze website www.nubiti.nl

Nubiti Handgemaakte Kaarsen (Hierna genoemd: Nubiti) heeft privacy en security hoog in het vaandel staan voor zowel onszelf als voor u als gebruiker. In deze verklaring geven wij aan dat we ons conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wetgevingen omtrent privacy en gegevensbescherming en proberen naar eer en geweten deze zo goed mogelijk na te leven. Mocht u van mening zijn dat Nubiti niet in lijn met de wetgeving opereert laat dit ons dan zo snel mogelijk weten via info@nubiti.nl. Wij proberen er alles aan te doen om omissies te herstellen en staan altijd open voor suggesties en verbetering. Nubiti kan persoonsgegevens van u verwerken wanneer u gebruik maakt van de website, u persoonsgegevens via mail of het contactformulier op de website aan ons verstrekt, of omdat u een bestelling plaatst bij Nubiti.

Contactgegevens verantwoordelijke

Nubiti is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Nubiti Handgemaakte Kaarsen
Boterbloem 24
7891 DA  Klazienaveen
Tel. 06-31 78 98 28
KvK  …

Gronden voor verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een van de volgende redenen:
- De gegevensverwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u partij bent of wenst te worden.
- De gegevensverwerking is nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
- U heeft voor de verwerking uitdrukkelijk toestemming verleend.

Doel van de verwerking

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met een ons:
- U plaatst een bestelling op de website

- U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Nubiti
- Daarnaast verwerken wij gegevens om contactverzoeken die via onze website, per mail dan wel telefonisch worden gedaan af te kunnen handelen.

Commerciële doeleinden

Indien u klant van ons bent óf wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken voor

marketingdoeleinden zoals het toesturen van een nieuwsbrief per e-mail. Wij kunnen hiervoor gebruik maken van bijvoorbeeld een e-mailmarketingtool en social media. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Voor onze nieuwsbrief per e-mail kunt u zich uitschrijven door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan het toegezonden e-mailbericht. Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw

persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. 

Surf- en klikgedrag

We kunnen informatie verzamelen over uw bezoek aan onze websites. Bijvoorbeeld de pagina's die u bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Zoals het invullen van een formulier. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser verzendt naar elke website die u bezoekt. Zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. De website van Nubiti bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons beschermd. Dit doen wij met technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens controleren wij regelmatig. Wanneer nodig passen we dit aan de nieuwste stand van de techniek aan.

Bewaartermijnen

Nubiti bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of zolang dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zodra deze persoonsgegevens niet meer nodig zijn vernietigen we deze. Of we bewaren ze  op een zodanige manier, dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Dit doen we alleen voor statistisch of trend onderzoek. Wanneer u vrijblijvend op de hoogte gehouden wilt worden door ons van het aanbod dan bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming weer intrekt.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?

Wij schakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening een aantal andere partijen in. Zo schakelen wij een partij in voor de hosting van onze website, voor de uitvoering van uw betaling of voor het verzenden van uw bestelling.
Deze derden verwerken bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens.  Wij maken duidelijke afspraken met deze partijen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Overheidsinstanties of instellingen met een wettelijke taak kunnen informatie bij ons opvragen. Nubiti is dan op grond van de wet verplicht om uw persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het delen van gegevens bij een strafrechtelijk onderzoek.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek daartoe  sturen naar info@nubiti.nl. Nubiti zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Nubiti neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Nubiti maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nubiti verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@nubiti.nl of rechtstreeks via bovenstaande gegevens.

U heeft daarnaast het recht om conform de AVG een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Nubiti Handgemaakte Kaarsen

Boterbloem 24
7891 DA  Klazienaveen
Tel: 06 317 898 28
E-mail: info@nubiti.nl